I FYR & FLAMME – På toppen i mere end 30 år

Fyrer du med træ forøger du ikke co2 udslippet. Træ afgiver
den samme mængde co2 ved forbrænding, som der optages under opvæksten, får
træet lov til at rådne op i skoven, afgives den samme mængde co2 som hvis træet
blev afbrændt. Fyring med olie, gas eller kul afgiver co2 – her skete co2
optagelsen for millioner af år siden, og disse ting påvirker co2 balancen
negativt. Danmarks ca.  600.000
brændeovne sparer miljøet og betalingsbalancen for forbrug svarende til ca.600.000
tons olie, samt co2 udslip på 1,8 millioner tons årligt.

Miljøvenlig forbrænding i brændeovne. Det er logik for
perlehøns at mange ældre fastbrændselkedler udleder tjærestoffer- forbrændingen
nedkøles af det omgivende vand, der opnås kun en lav forbrændingstemperatur, og
røgen synker imod jorden når  den
forlader skorstenen. En del ældre brændeovne har også dårlig forbrænding, og
kombineres det med at man fyrer med våde bleer mv. så giver det også
udledninger af tjærestoffer. Skorstensfejeren kan se forbrændingen i
skorstenen, er der fedtet glanssod så er den gal. Mange ældre brændeovne som
passer i størrelsen til huset, og som fyres korrekt har en acceptabel
forbrænding- er brandkammeret lyst på siderne og soder glasset ikke til så er
det gode tegn. Ingen røg fra nye Morsø brændeovne- Morsø ovne opfylder verdens
skrappeste miljøkrav, samt de nye EN godkendelser , Morsø brændeovne er
“idiotsikrede” de kan ikke fejlbetjenes, når der er kommet gang i forbrændingen
så ryger skorstenen ikke mere – gasser og tjærestoffer afbrændes effektivt. Morsø
brændeovne ryger ikke. Nye Morsø brændeovne har den tillægsgevindst at
brændeforbruget er ca 50 % af ældre ovnes forbrug. Næsten alle Morsø brændeovne
er svanemærket.

Træpilleovne er en ny nem og miljørigtig varmekilde, med den
tillægsgevindst at man sparer 50 % i forhold til olie, og man sparer 60-70 % på
fyringsudgifterne i forhold til elvarme. Et typisk parcelhus på 120
kvadratmeter opvarmes med træpiller for 4-5000
kr. årligt. Træpillerne afbrændes i en lille brandskål med høj
temperatur, her er ingen sod eller røg, restproduktet er lidt støv eller aske.

Pr. 1-6-08 må der på det danske marked kun sælges
partikelgodkendte brændeovne.

Det danske miljømærke svanemærket er ved at vinde indpas hos
danske producenter af brændeovne, som produceret kvalitet i verdensklasse og
tager optimalt hensyn til miljøet. Vardeovne var den første danske brændeovn
som blev svanemærket og proff sortimentet kan ses hos Pejsemanden.

Herunder 3 links med yderligere oplysninger.

Artikel om forskning i sammenhæng mellem luftforurening og astma hos børn.

www.dapo.dk

www.trae.dk